CV po polsku (PDF)
CV in English (PDF)

Ze względu na to, że wiele z materiałów do prowadzonych przeze mnie zajęć objęte jest ochroną praw autorskich, zamieszczam je na listach dyskusyjnych i innych forach o charakterze zamkniętym. Dostęp do tych zasobów mają jedynie uczestnicy wymienionych zajęć. Część materiałów można jednak uzyskać również bez dostępu do forów:

1. Pomoce dydaktyczne (Uwaga: wiele pomocy do nauki statystyki dla socjologów można znaleźć na stronie Dariusza Przybysza):

2. Przykładowe zadania, sprawdziany itp., zarówno dotyczące programu Instytutu Socjologii UW, jak i Collegium Civitas, są dostępne w Archiwum Dydaktycznym. Bardzo zachęcam do korzystania z tego Archiwum!

Od końca roku akademickiego 2009/2010 wszelkie zadania zamieszczam tylko tam. Przeniosłam tam również wszystkie materiały, które wcześniej były tutaj, na tej stronie.
Sądzę, że sposób organizacji Archiwum jest czytelniejszy dla Użytowników.

Zachęcam do rozwiązywania testów , które są formacie takim, jak przyjęty zwyczajowo na egzaminie ze statystyki w Instytucie na Socjologii UW.