CV po polsku (PDF)
CV in English (PDF)

Moje zainteresowania naukowe obejmują:

Jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, ponadto bardziej lub mniej regularnie współpracuję z różnymi instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, o któch niżej.

Można też przeczytać moją pracę doktorską. Jej obszerne fragmenty były wcześniej publikowane w formie artykułów i rozdziałów książkach.

Moim miejscem pracy na Uniwersytecie jest Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej, w którym od ładnych paru lat prowadzę zajęcia dydaktyczne. Są one na ogół związane z moimi zainteresowaniami naukowymi: statystyka - kurs podstawowy i zastosowanie zaawansowanych metod analiz statystycznych z wykorzystaniem programu SPSS, seminarium "Wschodni wymiar Europy" - o polityce Unii Europejskiej wobec Ukrainy, Mołdowy, Białorusi i innych krajów położonych na wschód od Bugu.

Zdarzało mi się wykładać statystykę po angielsku (wydaje mi się, że Słuchacze rozumieli). Kiedyś prowadziłam też seminarium poświęcone analizie danych z międzynarodowego projektu badawczego European Values Study, zajęcia ze wstępu do socjologii w Katedrze Ukrainistyki UW oraz ćwiczenia z metodologii badań społecznych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wśród instytucji i organizacji, z którymi współpracuję, wymienić należy: