Jeszcze bardziej prywatnie
Polska kuriozalna
Strony ciekawe i pożyteczne
Moja TFUrczość

CV po polsku (PDF)
CV in English (PDF)

Porządkując swoje stosy papierów natrafiłam na niezwykłą ściągawkę. Sądzę, że pochodzi z czasów PRL, ale ciągle zachowuje świeżość (jest rok 2009). Zna ją też Andrzej Traczyk i napisał na swojej stronie, że to z Gazety Robotniczej. Oto ona:

Dowolne zdania z rubryki I należy połączyć z dowolnymi zdaniami z rubryki II, III i IV, a otrzyma się przemówienia na dowolną okazję. Ilość możliwych kombinacji wystarczy na 40 godz. przemówień. 

I
II
III
IV
koleżanki i koledzy realizacja nakreślonych zadań programowych zmusza nas do przeanalizowania istniejących warunków administracyjno-finansowych
Z drugiej strony zakres i miejsca szkolenia kadr spełnia istotną rolę w kształtowaniu dalszych kierunków rozwoju
Podobnie stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności wymaga sprecyzowania i określania systemu powszechnego uczestnictwa
Nią zapominajmy jednak, że aktualna struktura organizacji pomaga w przygotowaniu i realizacji postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizację
w ten sposób nowy model działalności organizacyjnej zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu nowych propozycji
Praktyka dnia co dziennego dowodzi, że dalszy rozwój różnych form działalności spełnia ważne zadania w wypracowaniu kierunków postępowego wychowania
wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej udowadniać, ponieważ stałe zabezpieczenie informacyjno-propagandowe naszej działalności umożliwia w większym stopniu tworzenie systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom
Różnorakie i bogate doświadczania wzmocnienie i rozwijanie struktur powoduje docenianie wagi odpowiednich warunków aktywizacji
Troska organizacji, a szczególnie konsultacja z szerokim aktywem przedstawia interesującą próbę sprawdzenia modelu rozwoju
wyższe założenia ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw pociąga za sobą proces wdrażania i unowo-cześniania form oddziaływania